Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ziebart Poland Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 53a, 61-015 Poznań. Kontakt do administratora danych: 001@ziebartpolska.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i ustalenia warunków ewentualnej współpracy lub wykonania usługi autodetailingu, ochrony lakieru lub mycia, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b.
 3. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego przygotowania oferty i należytego wykonania umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą̨ być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Podwykonawcami.
 4. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wysłany formularz lub dla prawidłowego ustalenia warunków współpracy lub wykonania umowy.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą odpowiedź lub wykonanie usługi.
 8. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 9. Otrzymanie i zapoznanie się z niniejszą informacją zostało przez Ciebie potwierdzone poprzez odhaczenie odpowiedniego check-boxa przed wysłaniem formularza ze strony internetowej serwisu http://ziebartpolska.pl
 10. Formularz kontaktowy do aktualizacji danych lub wypisania się.
  Wizualizacja usług Ziebart
  Cofnij